Fattori, standard di qualità e strumenti di verifica